Заличаване на лични данни

Както е описано в нашата Политика за поверителност, ние събираме лична информация от вашите взаимодействия с нас и нашия уебсайт, включително чрез бисквитки и подобни технологии. Може също да споделяме тази лична информация с трети страни, включително рекламни партньори. Правим това, за да ви показваме реклами на други уебсайтове, които са по-подходящи за вашите интереси и по други причини, посочени в нашата политика за поверителност.

Споделянето на лична информация за целенасочена реклама въз основа на вашето взаимодействие на различни уебсайтове може да се счита за „продажба“, „споделяне“ или „целенасочена реклама“ съгласно определени закони за поверителност на САЩ. В зависимост от това къде живеете, може да имате право да се откажете от тези дейности. Ако искате да упражните това право на отказ, моля, следвайте инструкциите по-долу.

 

Ако посетите нашия уебсайт с активиран сигнал за предпочитание за отказ от Global Privacy Control, в зависимост от това къде се намирате, ние ще третираме това като искане за отказ от дейност, която може да се счита за „продажба“ или „споделяне“ на лични информация или други употреби, които могат да се считат за целенасочена реклама за устройството и браузъра, които сте използвали, за да посетите нашия уебсайт.